Rosh ha-Shanah!

Wishing all those of you who feel affected by the upcoming Jewish Rosh ha-Shanah yet a New Year filled of goodness, health, reconciliation, joy, and peace. A year of fading of the "Sitra Achra". A year of pining away of all the antagonists of the Jewish people and the Land of Israel.
In other words: MAY WE ALL BE INSCRIBED IN THE BOOK OF GOODNESS.
Rosh ha-Shanna begins at nightfall Wednesday, September 28th and concludes as the Shabbat begins, Friday night (Sept. 30th)
Tillönskar alla, som känner sig berörda, ett nytt år som ska vara gott, fyllt av hälsa, försoning, glädje, och frid. Ett år för "sitra achra" att pysa ut och försvinna på; ett år då alla Israels fiender försmäktar må.
M.a.o.: MÅ VI INSKRIVAS OCH FÖRSEGLAS I DET GODA ÅRETS BOK!
Rosh ha-shanah börjar vid skymningen på onsdag den 28 sept. och slutar då sabbaten tar vid, fredag kväll den 30 sept.

Kommentarer