Last day of October • Sista oktober

A grayish but mild autumn weather.
Grått men för säsongen milt höstväder.
The heart of the DOWNtown city – Brunnsparken.
Gloominess!
Tristess!
Since a few years back, gipsies from Romania take up their stations downtown to beg. Sweden, being a member of the EU, is unable to expel them, but their doings and whereabouts are well known to the Welfare authorities.
Sedan några år tillbaka har zigenare ("romer") från Rumänien mutat in revir i centrum för tiggeri i skift. Eftersom även Sverige är medlem av EU går det inte att utvisa dem, men soss har god koll på deras göranden.
In the downtown Mall Nordstan, Israel-hating communists and other losers plays the game "Occupier" (branch of "Occupy Wall Street").
I Nordstan leker israelhatande kommunister och annat löst folk "ockupanter".
* * *
One advantage with fall is the possibility to capture façades hidden by foliage in the summer. The cosy little brick house is the first Library in Gothenburg, and on the hilltop behind you find the fortlet Kronan ("The Crown")
Höstens fördel är att man kan kommer åt annars av lövverk täckta fasader. "Pepparkakshuset" är Göteborgs första bibliotek (Dicksonska Folkbiblioteket) och fortifikationen på kullen bakom är Skansen Kronan.
Sometimes one manges to get a a decent photo, like the one below, in the middle of a city.
Ibland kan man t.o.m. i ett stadscentrum lyckas få till det bildmässig, som här i bilden nedan.

Personally I like the calm countryside. All of a certain, as you are walking the little road, you bump into friends.
Jag gillar landsbygdens mjuka lunk. Helt plötsligt, där du spankulerar fram utefter den lilla vägen, dyker vänner upp.

Having walked throw the forrest…
Efter att ha vandrat genom skogen…
it is ideed nice to get back into the little cottage…
är det trevligt att komma tillbaka till ens lilla torp…
where the fire warms boday and soul.
där elden värmer kropp och själ.
Kommentarer