Steve Jobs – Requiescat In Pace...

Av princip visar jag här endast bilder som jag själv tagit.
Nu gör jag ett undantag.
Steve Jobs har gått bort.
En människa vars betydelse för vår tid har varit så omfattande att det ännu återstår att kartläggas.
Steve dog i cancer. Inte oväntat, men alldeles för ung!
Statsmän, IT-människor, användare; journalister och andra har redan skrivit om hans betydelse. Och om det oersättliga tomrum som han lämnat efter sig.
Steves livsverk kommer att bestå och utvecklas, men genier och visionärer som han är få. Apple kommer att utvecklas och gå bra –, så länge som man har grundarens principer och färdriktning i åtanke.

Tack, Steve Jobs, för vad du har gett oss klumpiga och otekniska människor.

Kommentarer