To get moving - Att komma igång

Some lyrical photos from our summerhouse this weekend. Not much of a summer left, but real proper, wet, humid autumn. Now things starts to move: Got to prepare ahead of the Western Swedish Photo Expo 2012 contributions to be delivered no later then November 4th.
Några känslofulla bilder från torpet detta veckoslut. Riktigt våt, fuktig, ruggig höst. Men, det är nu saker och ting börjar rulla. Måste förbereda mig Västsvenska FotoExpon 2012 – senaste inlämningsdag är den 4 november.
Empty nesting boxes. Tomma holkar.
In other words, no time to be idle!
Inte läge att ligga på latsidan!
Bedroom at our country hut. Torpets sovrum.
Also in our physical world I seem to have neglected something this summer, namely to exchange one of the broken window glasses in the john…
I denna vår fysiska värld har jag glömt något annat i sommar, nämligen att sätta in ett nytt glas i stället för ett söndrigt på dasset… 
Broken and still unrepaired… Söndrig och alltfort ogjort…
Sometimes I am just so slow. I need to attend the root of the problem!
Ibland är jag bara så senfärdig. Jag får gå till roten med problemet!
That's it! Det var det!
Finally, then!
During Midsummer Eve (big Day in Sweden) we went on a tour of one of the swamp areas i Louisiana. Among others we shared the boat with a bunch of school-kids from Florien High School who's excitement, curiosity and openness greatly increased the adventure for everyone on board.
You may now view the slideshow, please follow the link below:

and then
The Swamp TourKommentarer