A day on fall • En höstdag

Today I had the great fun to meet three month old Herman. He is mixed breed of (mainly) Border Collie, German Shepard, and Labrador retriever. He has such a soft, and wonderfuly smelling fur. And alert he is, like all puppies.
Idag hade jag nöjet att få lära känna tremånader gamla Herman. Han är en blandning mellan (främst) Border collie, schäfer och labrador. Han har en så mjuk och väldoftande päls, den lille. Och på allerten som alla valpar.
Being short of time to keep the appointment, had took the tram over to Herman's place.
Eftersom jag är notorisk tidsoptimist blev det att ta spårvagnen hem till Herman.
However, on my way back home I took the path through "the Lung" of our city, Slottskogen (The Former Royal Garden).
Hem gick jag. Genom höstsprakande Slottskogen.
Half my way through I said "Hi" to the penguins.
Halvvägs igenom hejade jag på pigvinerna.
Sorry body, but there are cuter species among you.
Beklagar, men det finns vackrare arter bland er.
As I continued my walk I passed by the seals just as they where about to be feeded.
Efter att ha spankulerat ytterligare ett stycke kom jag till Säldammen, när djuren just skulle få sig ett mål mat.
Nighttime single ladies rather avoid this gorgeous Park. Nowadays it's pretty calm. Once, however, the house below used to be the local Police station…
Ensamma damer plägar ta det säkra före det osäkra och undvika att gå genom parken nattetid. Numera är det ändå rätt så lugnt. Men, en gång i tiden var huset nedan den lokala polisstationen.






Kommentarer