Franciscans and Memorials • Franciskaner och minnesstunder


The Old Jonsered factory • G:a Jonsereds Fabriker
Last week I visited Franciscan friends of mine in their monastery in Jonsered, the very same place known all over the world for its manufacturing of implements like forrest tools, etc. During my stay I was allowed to take photos of their rosary-devotion, Vesper, and monastic evening Mass.
The community consists of six monks (three at present studying in seminaries in the US). The Abbot – p. Frans-Eric – being the only ordained priest among them. Then again, he is a formidable liturgist!
Förra veckan besökte jag vänner tillhörande franciskanerklostret i Jonsered. Jag fick fotografera deras olika "verksamheter"; rosenkransandakten, Vesper ("Aftonsången") och den stilla kvällsmässan.
Detta lilla katolska kloster har sex munkar (tre studerar f.n. i USA) men bara abboten, fader Frans-Erik, är prästvigd. Å andra sidan är han en mästerlig liturgiker!

The Abbey and part of the monastery • Klosterkyrkan och del av klostret
 The rose window in chancel • Rosettfönstret i koret
The monastery church • Klosterkyrkan

Pater Franz-Eric comence the Mass • Fdr Frans-Erik inleder mässan

"Per ipsum et in ipso" – spiritual nourishment • andlig spis…
Wordly nourishment • Världslig spis.
For a complete Slideshow from the Monastery, klick HERE
För ett större bildspel från klostret, klicka HÄR


* * * 
During week that passed we saw the memorial ceremonies of the "Crystal Night", or 9th of November Pogroms against the Jews of Germany and Austria on the 9-10 of November in 1938.
In Gothenburg, the Jewish community arranged two ceremonies. The first at the Municipal Holocoust Remembrance site, where representatives of the Democratic parties Youth organizations spoke briefly.
I veckan som gick inföll minnesdagen av Kristallnatten – pogromen mot judarna i Tyskland och Österrike 9-10 november 1938. Detta markerades i Göteborg av den judiska församlingen som arrangerade två minnesstunder. Den första vid Bastionsplatsen, där stadens officiella monument över Förintelsens offer är rest. Där talade även representanter för de demokratiska partierna ungdomsorganisationer, LUF, MUF och KDU.
 The other gaddering was held shortly afterwards in the nearby Main (Conservative) Synagogue of the city.
Den andra samlingen ägde rum kort därefter i stadens intilliggande ("liberala") synagoga.
Participants keep decrease from year to year •
Deltagandet sjunker från år till år
Rabbi Alexander Nemdar, the Chabad representative, participates.
Rabbinen Alexander Nemdar, Chabadrörelsens sändebud, deltar.
Mr. Stefan Lindmark attacked in his speach the Anarchists and Commies that have kidnaped "the day" and turned it into anti-Israeli manifestations.
Stefan Lindmark angrep i sitt tal Vänstern för att ha kidnappat dagen och gjort den till ytterligare ett tillfälle för anti-Israelisk hets.
Mr. Bela Olah lended lustre to the arrangement.
Bela Olah skänkte med sin violin glans åt föreställningen.


Kommentarer