Lights in the Darkness • Ljus i mörkret

Have been to Stockholm this weekend and until Tuesday!
Har besökt Stockholm under helgen, ja ända till i tisdags!
We took the way passing Örebro ("Centbridge"…) where we visited old time friends of mine.
Vägen upp tog vi över Örebro där vi hälsade på hos några av mina gamla goda vänner.
The reason of going up there to old, grey, cold, Stockholm was the Prize award ceremony of the August Prize.
Anledningen till att vi alls begav oss upp till stockholmsmörkret var utdelningen av Augustpriset.
The August Prize is a Swedish literary prize that has been given out since 1989 by the Swedish Publishers' Association. SinceThe prize is given in the categories Fiction, Non-Fiction, Children's, and Youth Literature. (The prize is named after the writer August Strindberg.)
Augustpriset delas ut sedan 1989 av Svenska Förläggareföreningen. Kategorierna är, sedan 1992, skönlitteratur, facklitteratur, barn- respektive ungdomsböcker.
However, upon arriving in the Capital we had to book in at the Royal detention Prison in the island Långholmen, in the heart of the city. There we where granted 24 hours leave of absence.
Alright, although this old prison dates back until the 18th century it was shut down in 1975. But in 1989 it was restored, somewhat improved, and ever since a very successful hotel and youth hostel!
Vid ankomsten till huvudstaden ålåg det oss att rapportera till Kronohäktet å Långholmen, varefter vi tilldelades 24-om dygnet permission.
Så här är det, Långholmen har sedan 1700-talet varit ett fängelse av många skepnader. 1975 lades det ner och verksamheten överfördes till fängelset i Kumla. För min generation finns det något fängslande över namnet Långholmen. 1989 restaurerades stället och blev till Hotell och Vandrarhem.

We had 24h to our disposal before the event, so we visited The Nordic Museum, as well as the National Museum on the first day.
The second day we went to the amazing Fotografiska, where we where lucky to behold Nick Brandt's mind blowing portraits of the wild animals of Africa. Anything after those pictures where just – next to nothing but banalities in comparison! Including, I hate to say, Helen Levitt's exhibition on the second floor.
Vi hade ett dygn på oss innan evenemanget och besök på Nordiska Museet och Nationalmuseum hanns med. Den första dagen.
Andra dagen begov vi oss till Fotografiska, där vi hade lyckan att få uppleva Nick Brandts fantastiska, unika porträttfoton av Afrikas vilda djur. Efter att ha sett dessa bilder förbleknar allt annat i fotovärld – inklusive utställningen av Helen Levitts bilder på andra våningen.

From the Levitt exhibition • Från Levitt-utställningen.
While wife was taking a nap and getting ready for the Main Event, I had the very great pleasure to meet with two Facebook-friends in real life. Time was against us, but hopefully we'll meet again.
Medan väna hustrun tog igen sig och gjorde sig i ordning inför kvällens evenemang hade jag den stora glädjen att möta två Facebook-vänner i levande livet. Vi hade tiden emot oss men hoppas på att få träffas igen.
Sam and/och Amnon
The August Prize is handed over in Stockholm's Concert Hall.
Augustpriset överlämnas i Stockholms Konserthus.
Konserthuset vid Hötorget
At occasions like this its important to mingle. However in cases like this I am indeed an ugly duckling.
"Mingel" är obligatoriskt vid tillfällen som dessa, men där är jag en mycket ful ankunge.
The reason for us going to the Prize Award was due to the fact that my brave wife was one of the 21 electorates that finally had to grade a number of the books competing in the field of Non-Fiction. We both agreed on the same book and, in the end, that one won, Elisabeth ÅsbrinkOch i Wienerwald står träden kvar ("And in Wienerwald the Trees Still Stand")
Vi åkte till prisutdelningen eftersom min modiga hustru ingick i skaran om 21 elektorer som slutgiltigt korade vinnarna i sina respektive grupper, i hennes fall facklitteraturen. Vi var båda överrens om den "värdigaste" boken. Så var flertalet elektorer varför vinnare i sin kategori blev Elisabeth ÅsbrinkOch i Wienerwald står träden kvar. (Läs den!)
A deeply touched Elisabetg Åsbrink
En djupt rörd Elisabeth Åsbrink
The winner in the category fiction was Tomas Bannerhed's, Korparna  ("The Ravens").
Vann den skönlitterära genren gjorde en Tomas Bannerhed med boken Korparna.
After the show toring down the sidescene
Efter det roliga rivs dekoren.
* * *
Slowly we are approaching Chanukka and the Winter solstice,"Xmas". In Stockholm they made this exceedingly obvious at the central Sergel's Square
Långsamt går vi chanukkah och midvintersolståndet, "julen", till mötes. I Stockholm tydliggörs i år detta alldeles exceptionellt på Sergelstorg.
How do we know that Sweden has peace, and/or that Stockholm is not conquered by enemies?
Well, for over 300 years the locals knows this by a glance towards the citadel. As long as the Blue and Yellowish colors of the National flag is hosted, everything is just fine.
Hur kan vi veta att Riket åtnjuter fred och att Stockholm inte intagits av fienden? Nå, i över 300 år har stockholmarna kunnat försäkra sig om detta genom att gnutta mot Kastellet; så länge som den (dagtid) pryds av landets blå-gula färger är allt frid och fröjd. (Eller…?)
View towards the Citadel from Fotografiska.
Utsikt mot Kastellet från
Fotografiska.
King Carles XII was an ambitious young man who managed to
loos most of the Swedish empire  that he inherited.
Karl XII var nog så ambitiös i unga år, men det var han som lyckades
förlora det mesta av det imperium som han ärvt.Kommentarer