Black and White • Svartvitt • שחור ולבן

A color photo CAN be nice.
En färgbild KAN vara vacker.
.צילום צבעוני יכול לצאת יפה

But usually not.
Men är det oftast inte.
.אבל בדרך כלל לא
For the sake of the photography experience I would try subdue colors, as these ought to be subjected to the motive - but with normal color photo, the opposite is the most common.

Själv har jag för fotoupplevelsens skull försökt dämpa färger, eftersom dessa ska vara underställda själva motivet – men med vanligt färgfoto rakt av blir motsatsen oftast det vanligaste.

בשביל חווית הצילום הייתי מנסה להכניע הצבעים, שכן הם צריכים להיות כפופים למניע, לפי דעתי - אבל עם צילום בצבע נורמלי, ההפך הוא בדרך כלל הנפוץ ביותר.

Of course, color and coloring afterwards its place in the given context, e.g. in a family album.
Naturligtvis har färg och färgläggning i efterhand sin plats i givna sammanhang, t.ex. i familjealbum. 
כמובן, צילום בצבע, או צבע תמונות ישנות, נחמד בהקשר מסוים, למשל, באלבום המשפחתי.
Exempel på färgläggningar som jag har företagit på uppdrag av andra.
Examples of coloring that I have undertaken on behalf of others.
דוגמאות צביעה שעשיתי בהזמנות.
Henceforth, I probably will concentrate on developing the grays in the black and white - or monochrome - photo.
Framgent kommer jag nog mer att i min "produktion" att koncentrera mig på att utveckla gråskalorna i det svartvita – eller monokroma – fotot.
מכאן ואילך, אני כנראה אתרכז לפיתוח האפורים בתמונה בשחור לבן - או מונוכרום.

Kommentarer