Mörka dagar • Dark days • ימים אפלים

Vintern dröjer. Göteborg är blötare än vanligt med mängder av översvärmningar, hårda vindar och tillbud detta veckoslut. Här är Nya Allén översvärmad.
Nej, jag skojar! Det är Säveån i Partille en tidig torsdagsmorgon i förra veckan.
Winter is indeed late this year. Gothenburg is more soggy then usual. This weekend it was struck by many flooding, harsh winds and accidents.
Here a photo of the flooded Main Avenue.
Just joking! It is actually River Saeve to the east of the city, an early Thursday morning last week
.השנה החורף הוא אכן מאוחר. גוטבורג היא רטובה יותר מהרגיל. בסוף השבוע היא נפגע, רוחות הצפות קשות ותאונות.הנה תמונה של רחוב הראשי Nya Allén.
רק צוחק! זה בעצם נהר סֶווֵה, מזרחה מהעיר, מוקדם בבוקר יום חמישי בשבוע שעבר.

Staden är mörk och råkall.
The city is dark, cold and raw.
 העיר חשוך, קר וגלמי. 
  
Stadens julmarknader flyter nästan iväg av allt regnande – i stället för snön.
The local Christmas markets almost floats away by all the rain. We want snow!
 שווקים מקומיים ליפני האיד המולד כמעט צף משםכל  הגשם. אנחנו רוצים שלג!
 ☂ ☂
Göteborg har fått en ny attraktion • Gothenburg got a new attraction • 
לגוטבורג יש אטרקציה חדשה
The Red Snake • הנחש האדום
Den nya infarten till vår stad har i hög grad effektiviserats och avlastats genom det nya viaduktsystemet vid den västliga infarten som (i god göteborgsanda) fått namnet Röde orm.
The new entrance to our city has been largely more efficient and unloaded through the new viaduct system at the western entrance which (in the good spirit of Gothenburg) has been named the Red Snake.
הכניסה המערבי החדש לעיר שלנו גדל היעילות ואת קיצורי באמצעות המערכת גשר החדש, (ברוחטובה של לגוטבורג) הוכרז הנחש האדום.Kommentarer