Veckoslut på landet

Veckoslutet tillbringades på torpet. Låter kanske behagligt men det var en dyster upplevelse med kyla, grått och blöta. Skönt var det ändå att kunna få komma bort från stadens alla missljud.
Vår 79-årige granne hade full fart med nya dräneringsarbeten kring hus och garage till följd av skador som åsamkats geografin genom skogsavverkan längre upp i backen. Klantiga maskinister som fick avrinningen att ta nya vägar. Även vi är delvis drabbade av detta.
Säg “Hej!” till Bengt, vår närmaste och käraste granne i skogen. Åttio år ung i maj och han är i full igång.
Innan dräneringsröret ska ner, är det viktigt att marken under isoleras.
Naturen talar sitt klara språk, våren är på väg – tro’et den som vill… Faktum är att det börjar knoppa.


Även om Hornborgarsjön är “överbefåglad”, och med nytt rekord: tranorna kommer dit men inte längre. Flygfäna är sin egen meteorolog och vet med sig att det är för kallt längre norrut.

Vad härligare är, i vår svenska natur, än björkskogar och björklundar – Götalands naturliga trädart med all annan lövskog!

Mikva syftar i hebreiska språket på ett “ritualbad”. Torahn ålägger gifta judiska kvinnor att rena sig “rituellt” efter menstruationen genom att uppsöka en mikva (eller motsvarande i naturen: oreglerade vattendrag) för att däri doppa sig helt tre gånger. Sedan 2400 år gör även många judiska män detsamma inför sabbat och helgdagar.
Strikta regler gäller för dimensioner och annat när man ska bygga en mikva. Nedan ett sådant ritualbad som byggdes av judiska seloter på 60-talet e.v.t.
MikvaMasada-klippan i Judeiska öknen, inte långt från Döda havet.
De äldsta ritualbad som arkeologerna funnit är de nedanför Tempelberget i Jerusalem. Alla som ville beträda Tempelberget måste genomgå reningsbadet, och Tempelplatsen var och är judendomens allraheligaste plats. Horder av pilgrimer installerade sig, på Templets tid, i Jerusalem på de stora bibliska pilgrimsfesterna därav de många och stora ritualbaden kring Tempelberget.
När en judisk församling etablerar sig på en ort är det första som görs att bygga en mikva: viktigare än både skola och synagoga! Göteborgs "Judiska församling" hyser en mikve först sedan 1980-talet. (Anledningen är, att “församlingen” snarare är en social förening än en religiös gemenskap.)
Nu är mikven sliten, men en ny är snart färdigbygd, inte av ”Judiska församlingen”, utan av organisationen Chabad med säte i Ängården.
Ännu är inte mikven klar men när så är kommer regnvattnet i stuprännan här att kopplas till det ännu förtäckta röret.
Ett par dörrar och några räcken är vad som återstår av kringjobben för Göteborgs nya mikve.

Takdekoration
De judiska kvinnor som förblivit lojala mot Gud, Lag och tradition är att gratuleras till den fina nya mikven!


Kommentarer