Dit lärdomssäte för?

Det har blivit lite ont om tid under eskapaderna i de Sydvästra staterna Arizona, New Mexico, Colorado, Utah, Nevada och Kalifornien. Den ivrigtigt väntandes publicum ombedes rusta sig med ytterligare något tålamod…Kommentarer