Petrified Forest


Staten Arizonas fana.
Landet Arizona, som utgör en av de femtio suveräna stater vilka i en union är förenade till namnet USA, ligger i snitt högre än 2000 meter över havet. Landet består mest av olika slags öknar.
För sådär 230 miljoner år sedan, befann sig landet i trakterna kring ekvatorn. Dess innevånare såg då ut som på bilden nedan, om än omgärdat av organ, muskler, fett och skinn.
Den och hans polare lufsade omkring i jättelika tropiska skogar som då fanns här. Ja, på sätt och vis finns delar av dessa jätteskogar kvar, men de nedrasade trädstammarna är numera – STEN!

Lite förståelse av trädens storlekar.
Om processerna hur “förstelningen” gick till kan du läsa mer om här. Givetvis är det strängt förbjudet att samla på sig av de förstenade träden. När man kör ut ur nationalparken kan man råka ut för noggrann kontroll, och då gäller det att ha rent mjöl i påsen!

Det kan vara svårt att ta till sig denna omvandling, men den är högst påtaglig på plats.


Notera de ljusa materialen som ersatt den ursprungliga kådan.
Hur dessa stenar har nått fram till och fastnat i flodfårorna är för mig en gåta…
Det är uppenbarligen alltid gott om folk i den här säregna nationalparken.Kommentarer