Gustaf II Adolfsdagen

Tyvärr har den här bloggen haltat efter på grund av  ohälsa och sjukhusvistelser, men hemkommen igår inleder vi nu på denna Gustaf II Adolfsdagen vår nya "termin"!
Gustaf II Adolfsbakelse – ett göteborskt måste denna dag till minne av stadens grundare.

Kommentarer