I betraktarens blick.

Vad är det du ser?

Kommentarer