I "Den eviga staden"

Det har varit spännande dagar med val av påve i Rom. Den igår framvalde, påve Franciskus, uppbär påvevärdigheten i kraft av att vara aposteln Petrus (266:e) efterträdare som biskop av Rom. Stadens domkyrka – alltså biskopskyrkan – heter faktiskt inte S:t Peterskyrkan, utan San Giovanni in Laterano. Nedan en bild som jag tagit där.
Rom, Italien: Högaltaret i San Giovanni in Laterano.
Däremot är S:t Peterskyrkan i Vatikanen den påvliga kyrkan. Den har viss svensk anknytning därigenom att drottning Kristina av Sverige är begravd där. Hennes farfar var den ondskefulle Gustav Vasa, som införde protestantismen i landet, och dotter till Gustav II Adolf som den 6 november 1632 stupade i Lützen i sin kamp för de protestantiska nordtyska furstarna. När drottningen bestämt sig för att på nytt omfamna "Fädernas kyrka i Sverige land" var hon tvungen att abdikera och lämna landet. Hon hälsades välkommen i Rom, där hon omsider även dog och fick en hedersbegravning i den påvliga katedralen. F.ö. den enda kvinna som är begravd där.
Vatikanen: Minnesvården i S:t Peterskyrkan över Sveriges drottning Kristina.
Om du vill se fler av mina foton från Den eviga staden kan du införskaffa boken Alla tiders Rom av     Gösta Hagelin, utgiven av Artos & Norma Bokförlag.
Kommentarer