I väntan på den nye påven…

Vatikanen: Vy från den påvliga trädgården.
Rom, Italien: Staty av S:t Petrus  med "himmelrikets nycklar"i stadens domkyrka, San Giovanni in Laterano.
Vatikanen: Medlemmar av kurian, den romersk-katolska kyrkans högsta ledning.
Vatikanen: Sixtinska kapellet. Här sitter, när detta skrivs, kurioan inlåst för att rösta fram en ny ämbetsinnehavare på S:t Peters stol.
Vatikanen: Från skorsten på taket till Sixtinska kapellet (i färg) kungörs huruvida någon erhållit 2/3-dels majoritet vid kardinalernas omröstning: detta signaleras med vit rök. Om inte, så med svart rök.
Vatikanen: Ytterst anses kardinalerna ledas av guds ande i sitt val vars utslag är att ses som guds uppenbarade vilja.
Här symbolen för "Den helige ande",  från korfönstret i Sankt Petersskyrkan.
Vatikanen: Efter påvevalet ikläds den nyvalde påven sin ämbetsklädnad och led fram till denna balkong på Sankt Peterskyrkan för att därifrån välsigna "Staden och världen".
Vatikanen: Vatikanen är en självständig stat (världens till ytan minsta) med egen poliskår och armé, "schweizergardet". Dessa släpper "ingen djävul över bron". Den här bilden kunde jag ta eftersom jag hade ärende i Vatikanen, på insidan om Bronsporten (en av de få portar av brons som finns kvar sedan antiken). 
Rom, Italien: Helgonprocesion på taket till San Giovanni in Laterano-katedralen,
sedd från utsidan av Roms stadsmur.

Kommentarer