Påsktid


Ingången till Uppståndelsekatedralen (även kallad för Gravkyrkan) i Jerusalem.
Den innehåller både
Golgataklippan där Jesu kors ska ha stått, och hans tomma grav.
På toppen av Golgata finns idag ett (ortodoxt) altare över det hål i klippan
under golvet,  vid vilken Jesu kors ska ha förankrats i.

Ibland blir det trångt om saligheten på denna kristenhetens främst pilgrimsplats.
Nedanför återstoden av den ursprungliga Golgatakullen är "smörjelsestenen" föremål för kristna pilgrimers ömma vördnadsbetygelser. Enligt en medeltidslegend var det på denna sten som Jesus kropp efter att ha tagits ner från korset, gavs den gängse judiska liktvagningen (tahara) innan gravläggningen. 
Kejsar Konstantin lät på 300-talet ändra hela typografin här när han uppförde den ursprungliga basilikan.
Berget runtomkring graven, som pekades ut som Jesu grav,  höggs bort och jämnades till ett kyrkogolv: samma öde rönte Golgata, som höggs ner till en kub runt om och över vilket lades ett marmorgolv. Den tomma graven är målet för miljontals kristna pilgrimer från hela världen.
Kommentarer