Vårt Haga i Göteborg

Det är inte mycket som återstår av det äldsta Göteborg innanför vallgraven. Det närmaste man kan komma ett "Gamla Stan" här på vårt lands "Fönster mot Väster", är stadsdelen Haga.

Göteborg, centrala Haga: Huset i förgrunden byggdes på 1890-talet och inhyste Dicksonska folkbiblioteket, stadens första bibliotek. Från det gamla citadellet (varifrån jag tagit bilden) löpte fram till dess en kaponjär som förenade garnisonen med Skansen Kronan, som tronar på Skansbergets topp, byggt för att värna staden från danskar och annat illasinnat på den tiden. 
Innan det blev Göteborgs första "förort" var det sedan 1600-talet ett militärt område. Några gatu- och kvartersnamn skvallrar om detta än i dag: Husargatan; Majoren, Löjtnanten, etc. Så småningom övergas Haga av försvarsmakten och här uppstod små industrier och bostäder.
Vy upp mot Skansen Kronan från Kaponjärgatan.
*
Det äldsta huset i Haga är idag lite avskilt beläget utefter Bergsgatan, vid Skansbergets fot.
På slutet av 1800-talet och in på 1920-talet var Haga inte bara ett fattigt arbetarkvarter, det var även så nära ett judiskt getto som staden varit. Små ortodoxa synagogor fanns på Bergsgatan, men framför allt på Kaponjärgatan. På Skolgatan låg en judisk småskola. På vad som nu är en idrottsplats låg Prippsbrygeriet där Sveriges första Coca-Cola ska ha brygds i slutet av 1940-talet.
Rhenströmska badhuset uppfördes på 1800-talet på privat initiativ till förmån för den allmänna hygienen i området. Under lång tid sedan det kommit ur bruk fick den väldiga anläggningen stå och förfalla, tills den en dag på 1980-talet med ens lär har ha blivit landets dyraste renoveringsobjekt. När detta var över återuppstod det till sitt ursprungliga ändamål men under namnet "Haga badet", men nu riktade man sig inte till samhällets svagaste – snarare tvärtom.
På 1960-70-talen hotades området av total utplåning. Efter hårda bataljer bestämdes att en del av det ursprungliga husbeståndet skulle räddas och bli föremål för renovering. Under 1970-talet gapade ännu raserade tomter ännu tomma, innan nya hus uppfördes. Förmodligen bemödade sig arkitekterna om att deras verk skulle platsa i den anrika gamla miljön och givetvis råder delade meningar om i vad mån man lyckats.


Mest rör det sig om krimskramsbutiker, medan invånarna önskar sig ostaffärer, grönsakshandlare osv. Inte överraskande då, att denna lilla "paradgata" härbärgerar evenemang såsom "Bondens marknad", jul- och påskmarknader.
Eggande upplevelser i korvstånd, vid julmarknad utefter Haga Nygata.
Här, i korsningen Kaponjärgatan/Haga Nygata, fanns på 1600-talet en bur där de ryska krigsfångar som byggde den ursprungliga kaponjären förvarades när de inte var satta i arbete. I bakgrunden på bilden (bortom vallgraven) tronar "Feskekôrka" upp – Göteborgs gamla fiskemarknad.
*
En av de båda nuvarande ingångarna till en av Dicksonska Stiftelsens bostadskomplex i Haga.
För industrimagnaterna bröderna Dickson var det  ingen självklarhet att lönarbetare skulle behöva bo påvert. Mot andra hälften började de låta uppföra arbetarbostäder som dittills aldrig setts i Sverige; ljust och efter dåtida förhållanden rymligt. Dessa förvaltas ännu av den stiftelse som Robert Dickson inrättade. Det står uttalat, bland annat, att hyrorna ska ligga lägre än genomsnittet. Något som gäller än idag. Ingen vinst tillåts i hanteringen.
*
Haga är likaså känd för en intellektuell slagsida. Inte förvånande att två antikvitetshandlare av dignitet bitit sig kvar, trots 80-talets något förändrade demografiska sammansättning.

Haga Nygata, området paradgata, en tidig sommarsöndag.
En magnet i Haga är dess många kaféer. En del genuint anrika.
Jacobs är inte något av de äldsta kaféerna i stadsdelen, men likalön är stor, har ett sommartid behagligt västläge och är därför mycket populärt.

Sensommar i Haga…
En gammal goding i Haga är den mycket anrika krogen Solrosen. Länge stadens enda vegetariska restaurang. En genuin kvarterspubb av närmast engelskt bystuk. "Rosen" finns här – i alla väder!


Kommentarer

  1. Fantastiskt stämningsfulla, klassiskt vackra bilder!

    SvaraRadera

Skicka en kommentar