Försommar i stad utan självaktning

Majestätet, liksom de flesta av staden invånare, synes betacka sig.
Under Kämpebron en försommarafton.
"Small boxes, little boxes"…

Kommentarer