Masthuggstorget i Göteborg

Här höggs förr skeppsmasterna i sjöfartsstaden Göteborg. I ett (fåfängt) försök att försköna platsen restes någon gång denna installation på torget…

Kommentarer