Johannes XXIII helgonförklarad

Under flera år har på Johannes XXIII legat på lit de parade under ett sidoaltare i S:t Peterskyrkan i Rom. Den här bilden tog jag i april 2010.
S:t Johannes XXIII. Ja, nu är han formellt helgonförklarad. Under sin tid i Bulgarien under mellankrigstiden ska han ha träffat Rumäniens dåvarande överrabbin – hemma hos vår familj. Så djupt intryck gjorde han vid de tillfällen som min mor, först då som liten och senare som gymnasist träffade honom, att hon grät oupphörligt när dödsbudet från Rom kom 1963. Jag var då tio år och det hela gjorde ett mycket djupt intryck på mig.

Kommentarer